AnnonsNytt - Din lokaltidning på Orust / Tjörn
  
den 17 juni 2024
Startsida » Tjörn » Annonsera  
Korta fakta

AnnonsNytt utkommer 12 gånger/år och når då samtliga hushåll inom Tjörns Kommun.

Årgång: 28
Ordinarie upplaga: 7.579 ex
Format: Tabloid
Tryckeri: Markbladet Tryckeri
Distribution: SDR

Ansvarig utgivare:

Annelie Andréasson
 
  
Läs AnnonsNytt online!
Hålltider till nästa nummer

Nästa manusstopp:

3 maj

Utgivning:

19 maj

Boka annonsplats nu!

  

Annonsera i AnnonsNytt Tjörn

För bokning av annons kontakta:
Annelie Andréasson
Tel. 073-800 35 35
info@annonsnytt.se

Klicka här för att ladda ner prislistan i pdf-format.

Annonsprislista 2021 (Annonsens storlek anges i bredd x höjd)

 

Gula sidan:
58 x 48
mm

   

Annonsstorlek:
123 x 145
mm

 
Svart/vit 325:-
Svart/vit 2.475:-
Färg 412:-
Färg 3.823:-
   

Annonsstorlek:
60 x 70
mm

1/4-sida:
123 x 180
mm

Svart/vit 620:-
Svart/vit 3.062:-
Färg 985:-
Färg 4.995:-
   

Annonsstorlek:
60 x 100 mm eller 123 x 45 mm

Annonsstorlek:
123 x 220
mm

Svart/vit 850:-
Svart/vit 3.812:-
Färg 1.672:-
Färg 6.121:-
   

Annonsstorlek:
60 x 145 mm eller 123 x 70 mm

1/2-sida:
251 x 180 mm
eller 123 x 369 mm

 
Svart/vit 1.246:-
Svart/vit 5.170:-
Färg 2.100:-
Färg 8.247:-
   

Annonsstorlek:
123 x 100
mm
eller 60 x 220 mm

Helsida:
251 x 369
mm

Svart/vit 1.782:-
Svart/vit 9.995:-
Färg 2.784:-
Färg 13.464:-


Moms tillkommer på samtliga priser.

OBS! De månader som AnnonsNytt även delas ut till sommarhushållen tillkommer 10% på dessa priser.