AnnonsNytt - Din lokaltidning på Tjörn
  
den 19 januari 2020
Startsida » Tjörn » Annonsera  
Korta fakta

AnnonsNytt utkommer 12 gånger/år och når då samtliga hushåll inom Tjörns Kommun.

Årgång: 24
Ordinarie upplaga: 7.579 ex
Sommarupplaga: 10.461 ex
Format: Tabloid
Tryckeri: Markbladet Tryckeri
Distribution: Post Nord

Ansvarig utgivare:

Annelie Andréasson
 
  
Läs AnnonsNytt online!
Hålltider till nästa nummer

Nästa manusstopp:

15 jan

Utgivning:

31 jan

Boka annonsplats nu!

  

Annonsera i AnnonsNytt Tjörn

För bokning av annons kontakta:
Annelie Andréasson
Tel. 0304-67 44 09
info@annonsnytt.se

Klicka här för att ladda ner prislistan i pdf-format.

Annonsprislista 2018 (Annonsens storlek anges i bredd x höjd)

 

Gula sidan:
58 x 48
mm

   

Annonsstorlek:
123 x 145
mm

 
Svart/vit 275:-
Svart/vit 2.100:-
Färg 355:-
Färg 3.400:-
   

Annonsstorlek:
60 x 70
mm

1/4-sida:
123 x 180
mm

Svart/vit 535:-
Svart/vit 2.600:-
Färg 920:-
Färg 4.400:-
   

Annonsstorlek:
60 x 100 mm eller 123 x 45 mm

Annonsstorlek:
123 x 220
mm

Svart/vit 770:-
Svart/vit 3.300:-
Färg 1.530:-
Färg 5.300:-
   

Annonsstorlek:
60 x 145 mm eller 123 x 70 mm

1/2-sida:
251 x 180 mm
eller 123 x 369 mm

 
Svart/vit 1.130:-
Svart/vit 4.700:-
Färg 2.000:-
Färg 7.700:-
   

Annonsstorlek:
123 x 100
mm
eller 60 x 220 mm

Helsida:
251 x 369
mm

Svart/vit 1.620:-
Svart/vit 9.086:-
Färg 2.600:-
Färg 13.200:-


Moms tillkommer på samtliga priser.

OBS! De månader som AnnonsNytt även delas ut till sommarhushållen tillkommer 10% på dessa priser.