AnnonsNytt - Din lokaltidning på Orust / Tjörn
 Print   
den 16 juli 2024
Startsida » Orust » Annonsera  
Läs tidningen online!
  
Korta fakta

AnnonsNytt utkommer 12 gånger/år och når då samtliga hushåll inom Orusts Kommun.

Årgång: 10
Ordinarie upplaga: 7.513 ex
Format: Tabloid
Tryckeri: Markbladet Tryckeri AB
Distribution: SDR

Ansvarig utgivare:

Annelie Andréasson
 
  
Hålltider till nästa nummer

Nästa manusstopp:

28 juni

Utgivning:

14 juli

Boka annonsplats nu!

  

Annonsera i AnnonsNytt Orust

För bokning av annons kontakta:
Annelie Andréasson
Tel. 073-800 35 35
info@annonsnyttorust.se

Klicka här för att ladda ner prislistan i pdf-format.

Annonsprislista 2021 (Annonsens storlek anges i bredd x höjd)

 

Gula sidan:
58 x 48
mm

355:-

   

Annonsstorlek:
123 x 145
mm

3.200:-

 
   

Annonsstorlek:
60 x 70
mm

800:-

1/4-sida:
123 x 180
mm

3.800:-

   

Annonsstorlek:
60 x 100 mm eller 123 x 45 mm

1.200:-

1/2-sida: 
251 x 180 mm
 
eller 123 x 369 mm

6.700:-

   

Annonsstorlek:
60 x 145 mm eller 123 x 70 mm

1.700:-

Helsida: 
251 x 369
 mm

12.000:-

   

Annonsstorlek:
123 x 100
mm
eller 60 x 220 mm

2.300:-


Moms tillkommer på samtliga priser.